Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «T» – 291
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
TA TE TO TU
 
TAARİF
tanınmış əcdadı olan; təriflənmiş, öyülmüş.
TAARİFƏ
tanınmış əcdadı olan; təriflənmiş, öyülmüş.
TABAN
təməl, bünövrə; dayaq; düzənlik; mətinlik, dözüm.
TABƏNDƏ
parlayan, işıq saçan, işıq verən.
TABİL
ilin ziyası, elin işığı.
TABİLƏ
ilin ziyası, elin işığı.
TACDAR
taclı, tac sahibi; hökmdar.
TACƏDDİN
dinin tacı; dinin başçısı, rəhbəri.
TACIBƏY
taslı bəy, hökmdarlıq, səlahiyyəti olan oğul.
TACİB
yerdəyişmə; calama; müavin; vəzir.
TACİBƏ
yerdəyişmə; calama; müavin; vəzir.
TACİD
"Tacəddin" adının kiçiltmə və əzizləmə forması.
TACİDƏ
"Tacəddin" adının kiçiltmə və əzizləmə forması.
TACİK
qorxaq, aciz, rəiyyət (Tacik dilində taclar araqçın gəzdirənlər deməkdir).
TACİR
ticarətlə məşğul olan.
TACİRƏ
ticarətlə məşğul olan.
TAĞAR
ordunu ərzaqla təmin etmək üçün rəiyyətdən yığılan natural vergi.
TAĞAY
dayı, ananın qardaşı.
TAQAY
dayı, ananın qardaşı.
TAĞI
dindar, mömin, Allahdan qorxan.
TAĞMAN
dağ kimi adam, dağ gövdəli, möhkəm insan.
TAHİR
pak, təmiz; günahsız; ismətli, namuslu.
TAHİRƏ
pak, təmiz; günahsız; ismətli, namuslu.
TAİR
quş uçan.
TAİRƏ
quş uçan.
TAQƏT
güc, qüvvət.
TAQİB
təqib edən, ardınca gedən.
TAQİBƏ
təqib edən, ardınca gedən.
TALAY
okean, dəniz, böyük çay; çox böyük.
TALAYƏ
okean, dəniz, böyük çay; çox böyük.