Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «U» – 98
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
UB UC UL UM UR US UT UV UY UZ
 
UBEYD
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
UVEYD
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
UBEYDA
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
UVEYDA
balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir).
UBEYDULLA
Allahın kiçik qulu, Tanrının kiçik köləsi.
UCABƏY
böyük bəy, yüksək bəy, ad-sanlı bəy.
UCAXAN
yüksək xan; ali, ülvi xan; arxa, himayəçi xan.
UCAL
böyü, yüksəl, irəli get, ad-san qazan.
UCALBƏY
ucalan, yüksələn bəy, hökmdar.
UCALXAN
xan, ucal, böyü, yüksəl, irəli get, ad-san qazan.
UCALI
uca, ucaboy Alı; ucalan, yüksələn, ad-san qazanan.
UCANUR
böyük nur, yüksək nur.
UCAR
uçar; böyüyər, yüksələr, ad-san qazanar; uca ər (Eyni adlı rayon və şəhərin adındandır).
UCARUH
uca ruh, yüksək ruh; müqəddəs ruh.
UCATAY
uca dağ, yüksək, hündür dağ, nəhəng dağ.
UCATƏKİN
xan olmağa layiq təkin (varis); ülvi varis.
UÇQUN
uçağan; çox sürətlə yeriyən, gedən.
UĞUR
xoşbəxt, bəxtiyar, bəxtli, gözəl taleli.
UĞURLU
xoşbəxt, bəxtiyar, bəxtli, gözəl taleli.
UĞURŞAD
xoşbəxt, şad, bəxtiyar xanzadə, xoşbəxt xan oğlu.
UĞURTƏKİN
uğurlu varis, xoşbəxt xanzadə; bəxtiyar təkin.
UĞUZ
bax: Oğuz; davamlı, artan nəsil.
ULAN
oğlan; yüngül süvari əsgəri və ya zabiti (Bu söz polyak və digər Avropa dillərinə də keçmişdir).
ULUBAY
böyük bəy, böyük hökmdar.
ULUBƏY
böyük bəy, böyük hökmdar.
ULUQBƏY
böyük bəy, böyük hökmdar.
ULUĞBAY
böyük bəy, böyük hökmdar.
ULUĞBƏY
böyük bəy, böyük hökmdar.
ULUXAN
böyük xan, şöhrətli xan.
ULUQXAN
böyük xan, şöhrətli xan.