Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «V» – 136
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
VA VE VU
 
VACİB
lazım, labüd, zəruri.
VACİBƏ
lazım, labüd, zəruri.
VADİD
yenidən görüş, yenidən baxış.
VAHAB
pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli.
VAHİB
pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli.
VAHİBƏ
pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli.
VAHİD
tək, bir; yeganə, tənha.
VAHİDƏ
tək, bir; yeganə, tənha.
VAHİDDİN
dinin vahidliyi, təkliyi; vahid din.
VAHİDULLA
Allahın vahidi, Tanrının yeganəsi.
VAİZ
moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi.
VAİZƏ
moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi.
VAQİF
xəbərdar, bilikli, məlumatlı.
VAQİFƏ
xəbərdar, bilikli, məlumatlı.
VALEH
heyran olmuş, məftun, vurğun.
VALEHƏ
heyran olmuş, məftun, vurğun.
VALİ
vilayət hakimi, canişin.
VALİYƏ
vilayət hakimi, canişin.
VALİYYƏ
vilayət hakimi, canişin.
VALİD
ata, ana.
VALİDƏ
ata, ana.
VAMİQ
sevən, vurulan, aşiq.
VAMİQƏ
sevən, vurulan, aşiq.
VARAZ
ər az, igid as; var olan azlar.
VARİS
övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı.
VARİZ
övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı.
VARİSƏ
övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı.
VARSAQ
ozan, aşıq; qəbilə və yer adı; aşıq şeiri janrı.
VASİF
tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən.
VASİFƏ
tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən.