Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «X» – 205
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
XA XE XI XO XU
 
XACƏ
tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta.
XOCAY
tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta.
XOCA
tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta.
XADİM
xidmət edən, xidmətçi.
XADİMƏ
xidmət edən, xidmətçi.
XAQAN
qara (böyük) xan, xanlar xanı, hökmdar.
XAQANİ
xaqana aid olan, hakimə mənsub olan.
XƏQANİ
xaqana aid olan, hakimə mənsub olan.
XALƏDDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XƏLƏDDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİYƏDDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİDDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALYƏDDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİDİN
əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALIQ
yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı.
XALİQ
yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı.
XALİQƏ
yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı.
XALIQVERDİ
Allahın verdiyi, Tanrının bəxş etdiyi.
XALİD
əbədi, ölməz, daimi.
XƏLİD
əbədi, ölməz, daimi.
XALİDƏ
əbədi, ölməz, daimi.
XƏLİDƏ
əbədi, ölməz, daimi.
XALİS
təmiz, saf, qatışığı olmayan.
XALİSƏ
təmiz, saf, qatışığı olmayan.
XALİSƏT
təmiz, saf, qatışığı olmayan.
XAMİD
şöhrətləndirmə, tərif etmə.
XAMİDƏ
şöhrətləndirmə, tərif etmə.
XAMİS
beşinci; beşinci övlad.
XAMİZ
beşinci; beşinci övlad.
XAMİSƏ
beşinci; beşinci övlad.