Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Y» – 107
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
YA YE YI YO YU
 
YADIŞ
“yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması.
YƏDİŞ
“yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması.
YADİGAR
xatirə olaraq verilən şey; xatirə.
YADULLA
Allahın əli, Tanrının əli.
YƏDULLA
Allahın əli, Tanrının əli.
YAFƏS
genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim.
YAFƏT
genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim.
YAĞMUR
güclü yağış, yağıntı.
YAĞUB
ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması).
YAQUB
ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması).
YAĞUBALI
bax: Yağub və Əli.
YAĞUBƏLİ
bax: Yağub və Əli.
YAQUBALI
bax: Yağub və Əli.
YAQUBƏLİ
bax: Yağub və Əli.
YAĞUBXAN
bax: Yağub və Xan.
YAQUBXAN
bax: Yağub və Xan.
YAHYA
Allah verdi, Tanrı bəxş etdi.
YƏHYA
Allah verdi, Tanrı bəxş etdi.
YALÇIN
ot və s. bitməyən, çılpaq (qaya); əzəmətli.
YALÇINBAY
sərt və çılpaq qaya kimi bəy; əzəmətli; görkəmli bəy.
YALÇINBƏY
sərt və çılpaq qaya kimi bəy; əzəmətli; görkəmli bəy.
YALÇINXAN
sərt və çılpaq qaya kimi xan; əzəmətli xan.
YAMİL
gözəllik; sevimli; gözəl.
YAMİLƏ
gözəllik; sevimli; gözəl.
YAMİN
gözəl, qəşəng; sağ.
YAMİNƏ
gözəl, qəşəng; sağ.
YANAR
odlu, alışqan, yanan, alovlanan.
YANARDAĞ
vulkan; alovnanan dağ.
YANVAR
Qriqoryan təqvim ilinin I ayı (Günəş və zaman allahı Yanusun adındandır).Yanvar ayında doğulan oğlanlara verilir.
YARALAN
sevgili alan, gözəl alan, evlənən (“General-yaranal” sözünün təhrif edilmiş forması da ola bilər).