Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Z» – 163
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ZA ZE ZO ZU
 
ZABİL
Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
ZABUL
Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
ZABİLƏ
Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
ZABİR
güclü, möhkəm; ə. müdafiə; quyunun çəpəri.
ZABİRƏ
güclü, möhkəm; ə. müdafiə; quyunun çəpəri.
ZABİT
yol göstərən, tənzimləyən.
ZABİTXAN
bax: Zabit və Xan.
ZABUR
yazı, mətn; müqəddəs kitabın adı.
ZAHİB
yol gedən, yolçu.
ZAHİBƏ
yol gedən, yolçu.
ZAHİD
abid, tərk-dünya olub, yalnız ibadət edən.
ZAHİDƏ
abid, tərk-dünya olub, yalnız ibadət edən.
ZAHİDDİN
dinin zahidi, dinin mömini.
ZAHİR
açıq, aşkar, göz önündə olan.
ZAHİRƏ
açıq, aşkar, göz önündə olan.
ZAHİRƏDDİN
dinin aşkarı, dinin göz önündə olanı.
ZAİD
artan, üstünə gələn; iri, böyük.
ZAYID
artan, üstünə gələn; iri, böyük.
ZAİDA
artan, üstünə gələn; iri, böyük.
ZAİDƏ
artan, üstünə gələn; iri, böyük.
ZAYİDƏ
artan, üstünə gələn; iri, böyük.
ZAİQ
zövq, ləzzət alan.
ZAYİQ
zövq, ləzzət alan.
ZAİQƏ
zövq, ləzzət alan.
ZAYİQƏ
zövq, ləzzət alan.
ZAİR
ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən.
ZAYİR
ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən.
ZAİRƏ
ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən.
ZAYİRƏ
ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən.
ZAKİR
zikr edən; yada salan, xatırlayan.