ABAKAR

ABAKAR tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs.

Author: Obastan; Publisher: Obastan