ABBASƏLİ

ABBASƏLİ bax: Abbas və Əli.

Author: Obastan; Publisher: Obastan