ABİSƏT

ataların üzü, sifəti; abbasilərdən.

Author: Obastan; Publisher: Obastan