ABASMİRZƏ

ABASMİRZƏ bax: Abbas və Mirzə.

Author: Obastan; Publisher: Obastan