ABBASŞƏRİF

bax: Abbas və Şərif.

Author: Obastan; Publisher: Obastan