ABDALBƏY

ABDALBƏY bilikli, qanacaqlı bəy; tayfa başçısı.

Author: Obastan; Publisher: Obastan