AVDIBƏY

AVDIBƏY "Abdı bəy" adındandır.

Author: Obastan; Publisher: Obastan