Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «Ü» – 55
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÜF ÜL ÜM ÜN ÜQ ÜR ÜT ÜZ
 
ÜMCAHAN
dünyanın anası, cahanın anası.
ÜMGÜLSÜM
əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır.
ÜMMÜGÜLSÜM
əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır.
ÜMXANIM
xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım.
ÜMBÜLXANIM
xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım.
ÜMXATIN
hökmdar arvadının, xatınının anası.
ÜMXATUN
hökmdar arvadının, xatınının anası.
ÜMLEYLA
Leylanın anası.
ÜMMİ
ana (Bir çox mürəkkəb antroponimlərin yaranmasında iştirak edir).
ÜMNİSƏ
Nisənin anası.
ÜMBÜLNİSƏ
Nisənin anası.
ÜTARİD
gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti.
ÜTARİDƏ
gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti.
ÜTARİTA
gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti.
ÜFİQBƏYİM
Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim.
ÜFÜQBƏYİM
Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim.
ÜFİQXANIM
Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım.
ÜFÜQXANIM
Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım.
ÜFÜQNUR
üfüqün nuru, işığı; ənginliyin aydınlığı.
ÜQBA
nəsil; gələcək.
ÜLFƏTBƏYİM
bax: Ülfət və bəyim.
ÜLFƏTXANIM
bax: Ülfət və xanım.
ÜLGƏN
altaylarda Tanrı adı; böyük, ulu; güclü, qüvvətli; sağlam.
ÜLGƏR
Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin.
ÜLKƏR
Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin.
ÜLGƏZ
bax: Gülgəz.
ÜLVİRA
ülviyyətin (ali, ucanın) hamisi; İlahinin himayə etdiyi.
ÜLVİYYƏT
alilik, ucalıq, ülvilik, müqəddəslik.
ÜLYA
əla, çox gözəl, qiymətli; ən uca.
ÜMBANU
xanımın anası; banu anası.