Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «İ» – 85
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
İB İF İL İM İN İP İR İS İZ İŞ
 
İBADƏT
dua oxuma, namaz qılma şəklində icra edilən dini ayin; sitayiş.
İFADƏ
anlatma, izah etmə, aydın və düzgün söyləmə.
İFAQƏT
sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə.
İFAYƏ
yerinə yetirmə, icra etmə.
İFAYİ
yerinə yetirmə, icra etmə.
İFFƏT
saflıq, təmizlik; namus, həya, əxlaq.
İFFƏTLİ
namuslu, əxlaqlı, ismətli, təmiz, saf.
İFRAT
bolluq, çoxluq; mübaliğəyə varma; son dərəcə gözəl.
İLAFƏT
ilin gözəli, ilin dilbəri; elin gözəli, dilbəri.
İLAHƏ
İlahi gözəl; pərəstiş olunan gözəl.
İLAHƏT
İlahi gözəl; pərəstiş olunan gözəl.
İLAHİYYƏ
Allaha, Tanrıya məxsus.
İLDUZƏ
elin dostu, eli sevən.
İLFİRƏ
elin dostu, xalqın sevimlisi.
İLKANƏ
ilk qız, birinci qız.
İLKAY
ilk Ay; təzə çıxan Ay; Ayın hilal vaxtı.
İLKAYƏ
ilk Ay; təzə çıxan Ay; Ayın hilal vaxtı.
İLKİNAZ
birinci, ilkin naz, işvə; ilk qız.
İLNARƏ
elin odu, alovu, odlu il.
İLYAZ
ilin yazı, ilin baharı.
İMARƏT
böyük və qəşəng bina; mülk, tikili.
İMMİ
bax: Ummi//Ümmi.
İMMİYƏ
bax: Ummi//Ümmi.
İMPERİAL
çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul.
İMPERİYAL
çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul.
İNARƏ
işıqlı, nurlu, aydın.
İNAYƏ
qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq.
İNAYƏT
qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq.
İNCƏ
zərif, nəfis, qəşəng; mehriban, həssas.
İNCƏBƏNİZ
üzü qəşəng, zərif, mehriban; mülayim sifətli.