Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AĞ» – 42
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AĞABACI
böyük bacı; hörmətli bacı.
AĞABANU
ağa xanım; ağa arvadı.
AĞABANİ
ağa xanım; ağa arvadı.
AĞABƏYİ
kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması.
AĞABƏYİM
kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması.
AĞABİBİ
atanın böyük bacısına hörmət əlaməti olaraq müraciət forması.
AĞABİKƏ
bax: Bikə; böyük qız, böyük xanım.
AĞADOSTU
hörmət əlaməti olaraq kiçik qardaş və bacıların böyük qardaş arvadlarına müraciət forması.
AĞAGƏLİN
evin böyük gəlini; böyük gəlin.
AĞAXANIM
bax: Ağa və Xanım; böyük xanım, seyid xanım.
AĞAXATIN
şah arvadı, şah xanımı.
AĞAXATUN
şah arvadı, şah xanımı.
AĞANAZ
ağa nazı, qəmzəsi, nazlı ağa.
AĞANƏNƏ
böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması.
AĞANNƏ
böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması.
AĞƏNNƏ
böyük nənə; nəvələrin atanın anasına müraciət forması.
AĞANİSƏ
bax: Ağa və Nisə; böyük qadın, baş qadın.
AĞBƏNİZ
bənizi ağ olan, ağ üzlü, ağ sifətli, bəyaz simalı.
AĞBİKƏ
ərə getməmiş ağ qız, ağ dul qadın.
AĞBUTA
ağ qönçə; böyük qönçə.
AĞCA
çox ağ, lap ağ, ağappaq, dümağ.
AĞCABƏNİZ
ağca bənizli, ağuzlü; ağüzlü qız.
AĞCAGÜL
ağ gül, lap ağ çiçək, ağappaq gül.
AĞCAXANIM
ağ gülə bənzəyən qız; ağbədənli qız.
AĞCAXATIN
ağ gülə bənzəyən xatın; ağbədənli xatın.
AĞCAXATUN
ağ gülə bənzəyən xatın; ağbədənli xatın.
AĞCAQIZ
ağ bədənli qız, ağüzlü qız.
AĞCAZƏR
ağ qızıl kimi qız; parlaq, gözəl qız.
AĞÇİÇƏK
ağ çiçək, gül; böyük gül; ağ çiçək kimi gözəl qız.
AĞGÜL
ağ rəngli gül, ağ çiçək, bəyaz gül.