Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «Aİ» – 4
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AİDA
gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül").
AİDƏ
gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül").
AİŞƏ
diri, canlı, əbədi.
AİŞƏXANIM
Aişə xanım; əbədi, yaşamalı xanım.