Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AŞ» – 2
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AŞAFATMA
“aşa” “çox, artıq” deməkdir; daha qız (Fatma) bəsdir.
AŞAXANIM
haşa, heç vaxt, xanım.