Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «A» – 339
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AFAQ
"apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir).
AFƏQ
"apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir).
AFAYAT
sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun.
AFAYƏT
sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun.
AFİYƏT
sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun.
AFİYYƏ
sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun.
AFƏR
farsca "yaradan, vücuda gətirən; yaradıcı" kimi izah olunan bu adın əsasında "fər" durur.
AFƏRBƏYİM
yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım.
AFƏRXANIM
yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım.
AFƏRDƏ
yaradılmış, vücuda gətirilmiş.
AFƏRİDƏ
yaradılmış, vücuda gətirilmiş.
AFƏRİDƏN
yaradılmış, vücuda gətirilmiş.
AFƏRİM
mənim Günəşim, mənim yaradanım, mənim Tanrım.
AFƏRİN
Sağ ol! Əhsən!
AFƏT
çox gözəl; dilbər; bəla, müsibət, fəlakət.
AFİLİYA
Ofeliya adının dəyişdirilmiş forması.
AFİNA
müharibə, qələbə, həmçinin hikmət, bilik, peşə ilahəsi.
AFRİZƏ
Əfruzə adının dəyişdirilmiş forması.
AFİTAB
Günəş; nur, işıq; gözəl.
AFTAB
Günəş; nur, işıq; gözəl.
AFİYƏT
can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız.
AFYƏT
can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız.
AFURƏ
çiçək adı.
AFİRƏ
çiçək adı.
AĞABACI
böyük bacı; hörmətli bacı.
AĞABANU
ağa xanım; ağa arvadı.
AĞABANİ
ağa xanım; ağa arvadı.
AĞABƏYİ
kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması.
AĞABƏYİM
kiçik qardaşların hörmət əlaməti olaraq böyük qardaş arvadlarına müraciət forması.
AĞABİBİ
atanın böyük bacısına hörmət əlaməti olaraq müraciət forması.