Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AD» – 7
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ADAXANIM
Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.
ADXANIM
Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.
ADELİYA
nəcib, alicənab, əsilzadə.
ADIDAN
adı dan (sübh) olan; işıqlı qız.
ADIGÜL
adı gül kimi olan.
ADINUR
adı od olan, adı işıq olan.
ADIZƏR
adı qızıl olan; çox gözəl və qəşəng.