Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AH» – 4
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AHƏSTƏ
yavaş, ağır, aramla, tələsmədən.
AHU
ceyran; gözəl, ceyran kimi gözəl.
AHUNUR
ceyran nuru, işığı, işıqlı ceyran.
AHUZƏR
qızıl ahuyə bənzər gözəl qız.