Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AL» – 55
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ALABİKƏ
böyük qız.
ALACAN
can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli.
ALCAN
can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli.
ALCANƏ
can ala; böyük can; gözəl can; böyük bədənli.
ALAGÖZ
alagözlü, iri və qəşəng gözləri olan.
ALAGÜL
böyük gül (qız).
ALAXANIM
böyük xanım (qız).
ALANİSƏ
böyük nisə (qız).
ALAZƏR
böyük zər (qız).
ALÇAGÜL
alça gülü, çiçəyi; alça gülü kimi qız.
ALBİNA
ağ; ağ rəngli qız.
ALÇİÇƏK
qırmızı çiçək, qırmızı gül; böyük çiçək.
ALDONA
qırmızı dan, geniş şəfəq; qırmızı donlu (Qırmızı Günəş rəmzidir).
ALEFTİNA
qaytarmaq; göstərmək; getmək; ehtiram.
ALƏMARA
aləmi bəzəyən.
ALƏMƏFRUZ
dünyanı işıqlandıran.
ALƏMGÜL
aləm gül oldu; dünya güldü.
ALƏMNAR
aləmin-dünyanın odu, atəşi; Günəş kimi gözəl.
ALƏMNUR
dünyanın nuru, aləmin işığı; işıq aləmi.
ALƏMSUZ
dünyanı yandıran; çox qəşəng.
ALƏMŞAD
aləmin sevinci, dünyanın şadlığı; dünyanın övladı.
ALƏMŞƏN
xalqı şad və şən olan; dünyanın sevinci.
ALƏMTAB
dünyanı işıqlandıran Ay.
ALƏMZAR
dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi.
ALƏMZƏR
dünyanın qızılı; dünyanın Günəşi.
ALGÜL
qırmızı gül, qıpqırmızı gül kimi gözəl.
ALİDƏ
alyanaqlı, lalə üzlü gözəl qız.
ALİHƏ
bütlər; Allahlar, Tanrılar.
ALİSA
gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən.
ALİSƏ
gözəl, qəşəng; cazibədar, cəlb edən.