Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AN» – 18
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ANABACI
ana kimi bacı, anaya bənzər bacı.
ANABƏYİM
anaya bənzər bəyim, ana bəyim.
ANABİKƏ
ana kimi bikə, ana, böyük bikə.
ANACAN
can ana, əziz ana.
ANADİL
ana dil, ulu dil, anadil quşu.
ANAGƏLİN
ana gəlini; böyük gəlin; həm ana, həm də qız olan övladım.
ANAGÜL
ananın gülü, anaya bənzər gül; gözəl qız.
ANAXANIM
ana kimi xanım; böyük xanım.
ANAQIZ
ana kimi qız; böyük qız.
ANASI
«ana» sözü və -sı mənsubiyyət şəkilçisindən yaranmış və «əziz anam, anamız» deməkdir.
ANAŞ
“ana” ilə başlanan adların əzizləmə forması.
ANAYƏ
ana; bütöv Aya bənzər qız; çox parlaq gözəl.
ANİYƏ
gözəllik, cazibədarlıq.
ANİYYƏT
gözəllik, cazibədarlıq.
ANJELA
“anqelos” sözündəndir və məlakə, xəbər verən mənasındadır.
ANJELİKA
“anqelos” sözündəndir və məlakə, xəbər verən mənasındadır.
ANNA
gözəl, qəşəng, dilbər.
ANUŞ
ölməz; xoşbəxt, bəxtiyar.