Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AR» – 12
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ARASİYƏ
bəzənmiş, bəzəkli.
ARASİYYƏ
bəzənmiş, bəzəkli.
ARASTA
bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn.
ARƏSTƏ
bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn.
ARASTƏ
bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn.
ARIQIZ
namuslu, tərbiyəli qız; bakirə qız; təmiz qız.
ARİFƏT
bilən, bilikli; tanıyan qadın.
ARİYƏ
daimi olmayan, müvəqqəti.
ARZU
dilək, istək; daxili ehtiyac, həvəs.
ARZUBƏYİM
istəkli, sevimli; arzulanan bəyim.
ARZUGÜL
arzu gülü, istək gülü; arzu olunan gül kimi qız.
ARZUXANIM
istəkli, sevimli, arzu olunan xanım.