Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AS» – 13
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ASENA
q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir. XII əsr Bolqar çarının adı Asena olmuşdur.
ASEYNA
q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir. XII əsr Bolqar çarının adı Asena olmuşdur.
ASİMAN
göy, səma; göy, səma kimi gözəl qız.
ASİYA
gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.
ASİYƏ
gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.
ASYA
gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir. Əfsanəyə görə, bu qadın Musa peyğəmbəri əri Fironun əlindən qurtararaq Nil çayında boğulmaqdan xilas etmişdir; ə. qadın hakimi.
ASİYABƏYİM
bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.
ASİYƏBƏYİM
bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.
ASYABƏYİM
bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim.
ASİYAXANIM
bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.
ASİYƏXANIM
bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.
ASYAXANIM
bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım.
ASUDƏ
dinc, rahat.