Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AT» – 5
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ATƏŞİN
odlu, atəşli, hərarətli, təsirli.
ATİYƏ
bağışlanan, bəxş edilən, verilən.
ATİYYƏ
bağışlanan, bəxş edilən, verilən.
ATLAS
hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə.
ATLAZ
hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə.