Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AX» – 4
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AXÇA
pul, var-dövlət; təmizlik, paklıq.
AXIRBƏYİM
sonuncu, axırıncı xanım.
AXIRCA
sonuncu, axırıncı, sonbeşik.
AXİRƏ
«axirət» sözünün ixtisarı; son doğulan qız.