Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AY» – 113
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AYƏSTƏ
yavaş, ağır, aramla, tələsmədən.
AYDA
gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül").
AYİDƏ
gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül").
AYİŞƏ
diri, canlı, əbədi.
AYŞƏ
diri, canlı, əbədi.
AYA
əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri.
AYƏ
əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri.
AYAN
gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız.
AYANA
gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız.
AYANƏ
gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız.
AYARXANIM
«ayar» və «xanım» sözlərindən düzəlmiş, «ürəyiaçıq, gülərüzlü; iti gözlü» xanım mənasındadır.
AYAT
"Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan.
AYƏT
"Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan.
AYBACI
Ay kimi gözəl bacı, Ayabənzər qəşəng qız.
AYBƏDƏN
Ay kimi gözəl olan qız.
AYBƏNİZ
Ay bənizli, Ay üzlü; gözəl, qəşəng.
AYBİBİ
Ay kimi bibi, Ay kimi xanım;. Ay xanım.
AYBİKƏ
Ay qızı, Ay xanımı; Ay kimi gözəl qız.
AYCA
Ay kimi, Aya bənzər; Ay kimi işıqlı, parlaq olan gözəl.
AYCAMAL
üzü Aya bənzəyən, Ay camallı, Ay simalı.
AYCAN
Ay ruhlu, Ay canlı; Ay kimi gözəl olan.
AYÇİÇƏK
Ay gülü, Ay çiçəyi; çox gözəl, qəşəng; sarı çiçək.
AYÇİN
Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız.
AYÇİNƏ
Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız.
AYÇÖHRƏ
çöhrəsi Aya bənzəyən, Ay üzlü, Ay simalı.
AYDAGÜL
Ay gülü; Ay çiçəyi; sarı gül.
AYDAN
Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl.
AYDANƏ
Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl.
AYDƏNİZ
Ay kimi parlaq; lap gözəl, olduqca qəşəng; Ay dənizi.
AYDINGÜL
işıqlı, saf, təmiz gül; cəlbedici gözəl qız.