Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «AZ» – 7
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AD AF AH AK AL AN AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AZA
r.sağaldan, şəfa verən; güclü, möhkəm; ə.əzab, əziyyət; hədiyyə; təsəlli.
AZABƏYİM
şəfa, sevinc verən bəyim; hədiyyə olan bəyim.
AZƏRİN
az oğuz ərlərinə məxsus gözəl; Azəri gözəli.
AZƏRTAC
az oğuz ərlərinin tacı; Azərbaycan gözəli.
AZİYƏ
t.azlardan, aslardan olan qız; assur dilində günçıxan, çıxış.
AZNURƏ
işığı az olan; nuru az olan qız.
AZRA
bax: Əzra.