Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «B» – 195
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
BA BE BR BU
 
BACI
ata-ananın qızlarının bir-birinə və qardaşlarına olan qohumluq münasibəti.
BACIGÜL
bacı güldür, bacı çiçəkdir; bacı gözəldir.
BACIXANIM
bax: Bacı və Xanım; Xanım kimi bacı.
BACIQIZ
bacının qız övladı; bacı və qız sözlərindən yaranmışdır.
BACINUR
bacı nurdur, bacı işıqdır; bacı qəşəngdir.
BADAM
ləpəsi yeyilən sərtqabıqlı meyvə.
BADAMBƏYİM
bax: Badam və Bəyim; badam kimi qız.
BADAMGÜL
badam ağacının çiçəyi, badamın gülü.
BADAMXANIM
bax: Badam və Xanım; badam kimi xanım.
BADAMNAR
odlu badam; badam odu.
BADAMNAZ
nazlı badam kimi qız; badam nazlı qız.
BADAMNİSƏ
badam kimi qız; badam kimi gözəl.
BADAMNUR
nurlu badam; badam nuru, işığı.
BADAMZƏR
badam zəri; qızıl badam; badam zəri kimi qız.
BADƏGÜL
“Bağdagül” adının təhrif olunmuş forması; gül içkisi.
BADİSABA
yüngül və lətif səhər mehi.
BADİSƏBA
yüngül və lətif səhər mehi.
BADSƏBA
yüngül və lətif səhər mehi.
BADİSƏFA
“Badisəba” adının təhrif olunmuş forması.
BADSƏFA
“Badisəba” adının təhrif olunmuş forması.
BAFTA
güləbətin və ya ipək saplardan toxunmuş qaytan.
BAĞÇA
kiçik bağ, çiçəklik, güllük; gülüstan.
BAĞÇAGÜL
bağça gülü; gül bağçası; güllük, çiçəklik.
BAĞDA
güllükdə, çiçəklikdə, meyvəlik sahəsində.
BAĞDAD
Bağdad şəhərinin adındandır; "bağda" (Mannada "Baq", Midiyada "Baqa", türk dillərində "Bağa", "Bayat", İran dillərində "Bağa", slavyan dillərində "Boq", hind dilində "Bhaqa") sözü ilə əlaqədar olub, "Tanrı verdi" kimi izah edilir.
BAĞDADXANIM
Bağdad xanımı, bağdadlı xanım; Bağdad gözəli.
BAĞDAGÜL
bağda olan gül, bağdakı gül.
BAĞDAXANIM
bağın xanımı, bağdakı xanım.
BAĞDAQIZ
bağda olan qız, bağdakı qız.
BAHAR
yaz, yaz fəsli; gözəllik.