Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «D» – 124
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
DA DE DO DU
 
DALĞA
su səthinin hərəkəti nəticəsində əmələ gələn qabarma.
DAMLA
su və digər mayelərin girdə şəklə düşmüş kiçik hissələri.
DANQIZ
dan qızı, səhər qızı, sübh qızı; Dan ulduzu.
DANSU
dan (sübh) suyu; dan suyu kimi təmiz və gözəl olan qız.
DANSULU
dan (sübh) suyu; dan suyu kimi təmiz və gözəl olan qız.
DARÇIN
darçın ağacının qabığından hazırlanan xoşiyli ədviyyə; xoşqoxulu, rayihəli.
DAYDOSTU
hörmət və nəzakət əlaməti olaraq dayı arvadına verilən ad və müraciət forması.
DAYIDOSTU
hörmət və nəzakət əlaməti olaraq dayı arvadına verilən ad və müraciət forması.
DEFİNA
yer altında gizlədilmiş, yaxud gizli halda qalan xəzinə.
DƏFİNƏ
yer altında gizlədilmiş, yaxud gizli halda qalan xəzinə.
DƏFNƏ
ətirli yarpaqlarından yeyinti məhsullarında istifadə edilən həmişəyaşıl ağac; Qəd. yunan əfsanəsinə görə Dafna Yer allahının Çay allahından olan qızının adıdır.
DƏMƏT
dəstə, çiçək dəstəsi, gül buketi.
DƏRYABƏYİM
dərya bəyimi; dərya kimi gözəl; dərya pərisi.
DƏRYAGÜL
dərya gülü, dəniz çiçəyi.
DƏRYAXANIM
dərya xanımı, dəniz xanımı; su pərisi; gözəl.
DƏRYAXATIN
dərya xatını; dərya gözəli.
DƏRYAXATUN
dərya xatını; dərya gözəli.
DƏRYANİSƏ
dərya nisəsi; dərya kimi gözəl.
DƏRYANUR
bax: Dəniz və Nur; dərya nuru, dəniz nuru.
DƏRYENUR
bax: Dəniz və Nur; dərya nuru, dəniz nuru.
DƏSTƏ
buket; tutacaq, dəstək.
DƏSTƏBACI
bax: Dəstə və Bacı; gül dəməti kimi bacı.
DƏSTƏBƏYİM
bax: Dəstə və Bəyim; gül buketi kimi bəyim.
DƏSTƏGÜL
dəstə tutulmuş gül, gül dəməti.
DƏSDƏGÜL
dəstə tutulmuş gül, gül dəməti.
DƏSTƏXANIM
gül dəstəsi kimi xanım; dəmət kimi gözəl.
DƏSTƏQIZ
gül dəstəsi kimi qız.
DƏSTƏNAZ
naz yığını, nazlı, işvəli.
DƏSTƏNUR
işıq topası; nur dəstəsi; çox gözəl qız.
DƏSTƏZƏR
qızıl dəstəsi, qızıl topası.