Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «E» – 69
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
EF EL EM EN ES EV EY
 
EFİRA
havanın ən təmiz və şəffaf təbəqəsi; hava; fəzanı dolduran işıq; çox gözəl qız.
EFRA
ucaldan, yüksəldən; şümşad boylu; ağcaqayın ağacı.
ELA
«İlahi! Ey Allah; güclü; palıd, bərk ağac.
ELLA
«İlahi! Ey Allah; güclü; palıd, bərk ağac.
ELAFƏT
elin gözəli, elin dilbəri.
ELANA
el anası; el anası ola biləcək gözəl qız.
ELAZA
Mənim Allahıma and olsun!
ELAZƏ
Mənim Allahıma and olsun!
ELBA
çay; axın; açıq rəngdi su.
ELBƏNİZ
elin, xalqın üzü, el bənizli; xalqa bənzər gözəl.
ELBƏZƏR
eli bəzər, eli bəzəyən.
ELBİKƏ
elin bikəsi, xalqın qızı.
ELÇİÇƏK
elin çiçəyi, elin gülü.
ELDA
bax: Yelda.
ELDƏGÜL
eldə gül olan; elin gülü.
ELDUZƏ
eli, xalqı yandıran.
ELEGİYA
qəmli, kədərli, hüzünlü lirik şeir. (Oğlan həsrətində olan valideynlər qız olanda bu addan istifadə edirlər).
ELENORA
yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur.
ELEONORA
yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur.
ELYANORA
yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur.
ELYANURA
yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur.
ELFİRA
əslən “vir” (kişi, insan) sözündən yaranmış, “qadın, qız” mənasındadır; elin ulduzu; elin işığı, odu.
ELFİRƏ
əslən “vir” (kişi, insan) sözündən yaranmış, “qadın, qız” mənasındadır; elin ulduzu; elin işığı, odu.
ELGİNARƏ
elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər.
ELGÜNARA
elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər.
ELGÜNARƏ
elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər.
ELGİNAY
elini sevən Ay, el vurğunu olan Ay; el gözəli.
ELGÜL
elin gülü, elin çiçəyi.
ELGÜLNARƏ
el narının gülü; elin ən gözəl qızı.
ELGÜNAY
elin Günəşi və Ayı; elin ecazkar gözəli.