Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «F» – 131
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
FA FE FL
 
FABİYƏ
nəsil Adı; paxlava, lobya.
FAİMƏ
məşhur, tanınmış.
FAİNA
parlaq, şəfəqli.
FAİNƏ
parlaq, şəfəqli.
FAİRƏ
od kimi; cəld.
FAİZƏ
borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı.
FAİZƏT
borc, ödənc olaraq verilən pulun girə qarşılığı.
FAİZƏXANIM
borclu xanım, faizli xanım.
FAKİHƏ
şad günlər; meyvə, bəhrə, məhsul; hüquqçu şəriət alimi.
FAKİYƏ
qiymətli söz danışan qadın.
FAQİMƏ
qavrama; intellekt; böyük.
FANİ
çox zəif, gücdən düşmüş; taqətsiz.
FANİLA
toxunma isti köynək.
FARİBƏ
gözəl, valehedici.
FASİLƏ
işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması; işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırıldığı vaxt.
FATI
q.türk dillərində «ağıllı, bacarıqlı, çoxbilmiş, zirək» (qadın) mənasında işlənir.
FATİHƏ
giriş, başlanğıc; "Quran"ın ilk surəsi.
FATİKƏ
azad edilmə, buraxılma.
FATİQƏ
yaran, sındıran, doğrayan, ikiyə bölən; azadlıq.
FATİMƏ
süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın.
FATİMƏT
süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın.
FATİMAT
süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın.
FATİMİ
süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın.
FATMA
süddən kəsilmiş, döşdən ayrılmış; t. qız, gəlin, qadın.
FATMAXANIM
Fatma xanım; xanım Fatma.
FATMANİSƏ
bax: Fatı, Fatma və Nisə.
FAYA
ipək və ya yun parça.
FAZİLƏT
fəzilətli, ləyaqət; bilik, mərifət.
FƏZİLƏT
fəzilətli, ləyaqət; bilik, mərifət.
FEYZANƏ
bolluq anı; ləzzət zamanı.