Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «K» – 73
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
KA KE KL KU
 
KAFİYƏ
kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən.
KAFİYYƏ
kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən.
KAFİYAT
kifayət edən, bəs edən, tələbi təmin edən.
KAHKAŞAN
gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu.
KƏHKAŞAN
gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu.
KƏHKƏŞAN
gecələr göy üzündə ağ yol şəklində görünən ulduzlar topası; hacılar yolu, süd yolu.
KAHI
yarpaq və kökü çiy yeyilən kələmə oxşar birillik tərəvəz bitkisi.
KAİNAT
dünya, aləm, bütün varlıq.
KAMANZƏR
qızıl kaman, qızıldan olan kaman.
KAMİNAT
azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır.
KƏMİNƏT
azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır.
KƏMİNƏ
azacıq, kiçicik, əhəmiyyətsiz; aciz, fağır.
KEYFİYYƏT
necəlik, yaxşılıq və ya pislik; əhvalat; işin gedişi.
KEYSU
uzun saç, zülf, hörük.
KƏBUTƏR
göyərçin.
KABUTƏR
göyərçin.
KƏHRƏBA
muncuq, müştük, təsbeh dənəsi və s. düzəldilən sarı rəngli maddə.
KƏHRİZ
yeraltı su yolu, su kəməri,quyu-bulaq.
KƏKLİK
əlvantüklü çöl quşu; yaraşıqlı, incə.
KƏLAMƏT
sözlər, kəlmələr, ifadələr.
KƏLİMƏT
sözlər, kəlmələr, ifadələr.
KƏLAMNAZ
incə, zərif söz; ürəyəyatan ifadə.
KƏLİMƏ
gözəl, hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə.
KƏNARƏ
qıraq, dövrə; sahil, ətraf; tərəf.
KƏNİZ
xidmətçi qız, qulluqçu.
KƏNİZƏ
xidmətçi qız, qulluqçu.
KƏRİMƏ
qız övladı; göz.
KƏSİMƏ
kəsmə, kəsiş; biçim; müəyyən edilmiş.
KƏSİRƏ
çox bol; sıx; əksəriyyət.
KƏSİRƏT
çox bol; sıx; əksəriyyət.