Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «M» – 300
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
MA ME MI MO MU
 
MACƏRA
həyəcanlı hadisə, sərgüzəşt, əhvalat.
MAFİYƏ
«ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir.
MAFİYYƏ
«ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir.
MAFİZƏ
“məhfəzə” sözündən olub, mücrü, sandıqça, qılaf deməkdir.
MAFRUZƏ
almaq; sayılan, seçmə; icrası vacib olan; fərz, güman.
MAHAM
aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə.
MAHAN
aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə.
MAHCAMAL
Ay camallı, Ay üzlü, Ay bənizli.
MƏHCAMAL
Ay camallı, Ay üzlü, Ay bənizli.
MAHİ
Aya aid olan, Aya məxsus olan.
MƏHİ
Aya aid olan, Aya məxsus olan.
MAHİNUR
Ay nuru, Ay işığı.
MAHNUR
Ay nuru, Ay işığı.
MAHNURƏ
Ay nuru, Ay işığı.
MƏHNURƏ
Ay nuru, Ay işığı.
MAHİSARA
təmiz, saf Ay; təmiz, saf Sara.
MAHİTAB
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHİTAVAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHTAB
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHTABAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHTAVAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MEHTAB
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MƏHTAB
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MƏHTABAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MƏHTƏBAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHİTƏBAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MÖHTABAN
Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə.
MAHİTAC
Ayın tacı; Ay haləsi, Ayın parlaq işığı.
MAHTAC
Ayın tacı; Ay haləsi, Ayın parlaq işığı.
MAHİYYƏ
daxili məzmun, xüsusiyyət, əsl məna, məğz.