Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «N» – 264
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
NA NE NO NU
 
NABAT
qənd, şəkər, şirni; bitki; göyərti.
NOBAT
qənd, şəkər, şirni; bitki; göyərti.
NABATXANIM
Nabat xanım; şəkər kimi xanım.
NACİHƏ
məsləhətçi, nəsihətçi; yaxın dost, mehriban yoldaş.
NADİDƏ
görülməmiş, görülməyən, tayı-bərabəri olmayan; az tapılan.
NƏDİDƏ
görülməmiş, görülməyən, tayı-bərabəri olmayan; az tapılan.
NADİSAT
çox düşüncəli, alicənab qadın.
NAFİYƏ
ayıran, uzaqlaşdıran, inkar edən.
NAFİZƏT
nüfuzluluq, sözükeçənlik, hörmətlilik.
NAHİBƏ
ah-nalə ilə ağlama.
NƏHİBƏ
ah-nalə ilə ağlama.
NAXIŞ
bəzək; bəxtli, bəxti yaxşı olan.
NAMİYƏ
adlı, məşhur; şanlı-şöhrətli.
NAMİZƏ
adlı-sanlı qadın; qüdrətli, şöhrətli Allah; bacının əri.
NANABƏYİM
Nanə bəyim; nanə kimi bəyim.
NANƏBƏYİM
Nanə bəyim; nanə kimi bəyim.
NANAXANIM
Nanə xanım; nanə kimi xanım.
NANƏXANIM
Nanə xanım; nanə kimi xanım.
NANƏ
yeyilən çoxillik ətirli göyərti.
NANƏZƏR
qızıl nanə; nanə zəri kimi fərasətli qız.
NARALƏM
dünyanın odu, kainatın atəşi, aləmin işığı.
NARBADAM
badamın odu, badamın atəşi.
NARBAHAR
bahar odu, istisi; isti, odlu bahar.
NARBİKƏ
hərarətli, odlu qadın; bahar istisi.
NARÇİÇƏK
nar çiçəyi, narın gülü.
NARDAN
nardan olan, nar dənəsi; od parçası.
NARDANƏ
nardan olan, nar dənəsi; od parçası.
NARGİLƏ
nar dənəsi, nar giləsi.
NARGÜL
narın al rəngli gülü, nar çiçəyi.
NARIGÜL
narın al rəngli gülü, nar çiçəyi.