Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «O» – 9
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
OF OL OS OV OY
 
OFELİYA
yüksəltmək, ucaltmaq, artırmaq.
OFELYA
yüksəltmək, ucaltmaq, artırmaq.
OĞLANGƏRƏK
oğlan gərəkdir, oğlan lazımdır.
OĞULGƏRƏK
oğlan gərəkdir, oğlan lazımdır.
OLAY
hadisə; Ay ol; Ay kimi gözəl ol.
OLAYIM
mənim Ayım ol.
OSANDIQ
bax: Usandıq.
OYSANDIQ
bax: Usandıq.
OVESTA
Atəşpərəstliyin dini kitabı «Avesta»nın (bax) təhrif olunmuş forması.