Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «P» – 82
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
PA PE
 
PAKAY
təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız.
PAKAYƏ
təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız.
PAKBƏYİM
saf bəyim, təmiz bəyim; gözəl qız.
PAKİZƏ
təmiz, pak, saf.
PAKİZƏT
təmiz, pak, saf.
PAKİZƏR
təmiz qızıl, saf qızıl, xalis qızıl.
PAKNUR
təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur.
PAKNURƏ
təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur.
PAKSOY
pak nəsilli, təmiz nəsildən olan.
PAKZAD
saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli.
PAKZADƏ
saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli.
PALMİRA
palma ağacı; pasxaya bir həftə qalmış son bazar və ya şənbə.
PARLAQ
işıldayan, işaran; çox gözəl, əvəzsiz.
PARLAR
parlayar, işıq verər, işıldayar.
PATİMAT
bax: Fatimə.
PAYÇİÇƏK
çiçək payı, gül hədiyyəsi.
PAYGÜL
çiçək payı, gül hədiyyəsi.
PAYXANIM
xanım payı, qız payı.
PAYNAZ
naz payı, nazlı qız payı.
PAYNİSƏ
nisə payı, gözəl qız payı.
PAYNUR
nur payı, gözəl qız payı.
PAYNURƏ
nur payı, gözəl qız payı.
PAYZƏR
«pay» və «zər» (qızıl) sözlərindən düzəlmiş, «qızıl hədiyyə, qiymətli sovqat, bəxşiş» deməkdir.
PAZƏHRİ
zəhərə aid, zəhərə məxsus olan.
PEKŞƏN
çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən.
PƏKŞAN
çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən.
PƏKŞANƏ
çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən.
PEYKAR
üz, çöhrə, surət.
PEYKƏR
üz, çöhrə, surət.
PƏJMURDƏ
dağınıq, solğun, pərişan, əzik.