Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «R» – 110
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
RA RE RO RU
 
RABİƏ
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RABİYƏ
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RƏBİYYƏ
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RƏBİƏ
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RƏBİYƏ
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RƏBİYYƏT
bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir.
RADA
şad, sevincli, fərəhli.
RADƏ
dərəcə, mərtəbə; təxminən, təqribən.
RADİYƏ
səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.
RADİYYƏ
səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.
RADİYYƏT
səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət.
RAFİDƏ
yüksək, uca qadın (qız).
RAHİYYƏ
yolçular, yol gedənlər.
RAHİYYƏT
yolçular, yol gedənlər.
RAHMAYƏ
«rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir.
RƏHMAYƏ
«rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir.
RAKİYYƏ
qabağa getmə, irəliləmə.
RAQİYYƏ
qabağa getmə, irəliləmə.
RAMAYƏ
tabe olan, qulaq asan; ram edən ayə.
RAMELLA
Allahı, Tanrını istəyən; İraqda yer adı.
RAMİYƏ
tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan.
RAMİYYƏ
tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan.
RƏMİYYƏ
tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan.
RASTA
büsbütün düz, tamamilə düz.
RASTƏ
büsbütün düz, tamamilə düz.
RAYA
german dillərində «ray» şəfəq, Günəşin şəfəqi deməkdir. Rus dilindən alınan bu sözdəki -a şəkilçisi cins bildirir.
RAYİHƏ
gözəl qoxu, xoşagələn ətir.
RAHİYƏ
gözəl qoxu, xoşagələn ətir.
RAYİZƏ
heyvanları əhliləşdirən məşqçi qadın.
RAZİYYƏ
sirli, əsrarəngiz qadın; qəşəng, qanışirin, məlahətli, xoşhal.