Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «T» – 222
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
TA TE TO TU
 
TACILI
taca malik olan; hökmdarlığa layiq qız.
TACLI
taca malik olan; hökmdarlığa layiq qız.
TACBANU
tac sahibi olan xanım; hökmdar; taclı xanım.
TACBƏYİM
bəyimlərin tacı; gözəllərin gözəli.
TACIBƏYİM
bəyimlərin tacı; gözəllərin gözəli.
TACBİKƏ
hökmdarların tacı olan bikə; qızların tacı.
TACIBİKƏ
hökmdarların tacı olan bikə; qızların tacı.
TACGÜL
taxt-tacın gülü; hökmdarın gülü, çiçəyi.
TACXANIM
hökmdarların tacı olan xanım; xanımların tacı.
TACIXANIM
hökmdarların tacı olan xanım; xanımların tacı.
TACI
hökmdarların baş tacı; ailənin tacı; əziz, sevimli.
TACİ
hökmdarların baş tacı; ailənin tacı; əziz, sevimli.
TACİMAN
tacdar, padşah, tac sahibi.
TACINİSƏ
qadın hökmdarların tacı; qadınların sevimlisi.
TACNİSƏ
qadın hökmdarların tacı; qadınların sevimlisi.
TACİYƏ
taclı qadın, taca aid; taca məxsus olan.
TACİYYƏ
taclı qadın, taca aid; taca məxsus olan.
TAFTA
sıx toxunmuş ipək və pambıq parça.
TAHA
Məhəmməd peyğəmbərin epitetlərindən biri.
TAHİYYƏ
aşpaz; salamlaşma; xeyir-dua vermə.
TAHİMƏ
anlama, anlayiş; ağıl, zəka.
TALİYƏ
qabaqcıl dəstə, avanqard dəstə.
TAMAM
sona çatma, bitmə, yekunlaşdırma (qız bəsdir).
TAMAMGÜL
bax: Tamam və Gül.
TAMAXANIM
həqiqi xanım, əsil xanım.
TAMAMNAZ
yaxşı naz, naz etməyi bacaran.
TAMAMNUR
çox parıltı, nurlu olan.
TAMAMZƏR
tamamilə qızıl kimi olan.
TAMARA
Finikiya palması; ucaboylu gözəl qız.
TAMAŞA
görməli, baxmalı; seyr etmə.