Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «U» – 42
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
UC UL UM UR US UT UY
 
URQİYƏ
incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun.
URQİYYƏ
incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun.
UCAZƏR
ən yüksək, ali, ülvi, qiymətli zər; qeyri-adi, qızıl kimi qız.
UĞURBƏYİM
uğurlu bəyim, uğur gətirən bəyim; xoşbəxt qız.
UĞURGÜL
uğurlu gül, uğur gətirən gül; xoşbəxt gül-qız.
UĞURXANIM
uğurlu xanım, uğur gətirən xanım; xoşbəxt xanım.
UĞURNAZ
uğurlu, faydalı naz; fərəh, sevinc bəxş edən gözəl.
UĞURNİSƏ
uğur, fayda gətirən qız; uğurlu gündə doğulan qız.
UĞURZƏR
xoşbəxtlik Günəşi, səadət şəfəqi kimi gözəl qız.
ULDUZ
gecələr göydə parıldayan göy cismi.
ULDUZA
gecələr göydə parıldayan göy cismi.
ULDUZƏ
gecələr göydə parıldayan göy cismi.
ULDUZBƏYİM
ulduz kimi parlaq, gözəl qız.
ULDUZXANIM
ulduz kimi parlaq, gözəl qız.
ULUDƏ
çox böyük, ən böyük, hörmətli, ağbirçək qadın.
UMAY
İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay.
UMAYƏ
İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay.
UMAYRA
“Umay” və “Günəş” Allahı “Ra” teonimlərindən yaranmışdır.
UMBACI
bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir).
UMBƏYİM
bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir).
UMBİKƏ
bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir).
UMCAHAN
dünyanın anası, cahanın anası.
UMGÜLSÜM
əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır.
UMXANIM
xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım.
UMUXANIM
xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım.
UMXATIN
hökmdar arvadının, xatınının anası.
UMXATUN
hökmdar arvadının, xatınının anası.
UMLEYLA
Leylanın anası.
UMMİ
ana (Bir çox mürəkkəb antroponimlərin yaranmasında iştirak edir).
UMNİSƏ
Nisənin anası.