Толковый словарь азербайджанских женских имен.

Всего статей – 4133, статей на «Z» – 162
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ZA ZE ZO
 
ZABİTƏ
özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət.
ZABUTA
özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət.
ZALXA
“Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı.
ZALXAY
“Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı.
ZALİKƏ
“Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı.
ZƏLİHA
“Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı.
ZƏLİHƏ
“Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı.
ZALİYƏ
ağ saçlı qız.
ZAMANGÜL
zamanın gülü, zamanın, dövrün arzuladığı gül.
ZANBAQ
əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək.
ZAMBAQ
əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək.
ZARA
Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq.
ZARAY
Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq.
ZARAYƏ
Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq.
ZƏRAY
Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq.
ZƏRAYƏ
Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq.
ZARABƏYİM
Ay işığı kimi bəyim; çox parlaq və gözəl qız.
ZARAXANIM
Ay işığı kimi xanım; çox parlaq və gözəl qız.
ZARANİSƏ
Ay işığı kimi nisə; çox parlaq və gözəl qız.
ZAVİYƏ
guşə, bucaq; təkyə, hücrə; otaq, ev sakitliyi.
ZEMFİRA
sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut).
ZENFİRA
sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut).
ZEYBƏ
bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc.
ZEYVƏ
bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc.
ZAVİYƏ
bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc.
ZEYBƏXANIM
Zeybə xanım; bəzəkli xanım.
ZEYVƏXANIM
Zeybə xanım; bəzəkli xanım.
ZEYNƏB
kök, dolğun (əslində "atanın bəzəyi").
ZƏBƏR
bax: Zəbərcəd; qızılaçalar, yaşılımtıl qiymətli daşın adındandır.
ZƏBƏRCƏD
zümrüdə bənzər yaşılımtıl rəngli qiymətli bir daş.