ABAYƏT

ABAYƏT atalar, nənələr, ata-baba.

Author: Obastan; Publisher: Obastan