ABHƏYAT

ABHƏYAT həyat suyu, dirilik suyu.

Author: Obastan; Publisher: Obastan