ABXANIM

ABXANIM böyük xanım, baş xanım (bax: Abı).

Author: Obastan; Publisher: Obastan