ABLA

ABLA böyük bacı; Osmanlı imperiyasında sarayda idarə, bölmə rəhbəri, başçısı.

Author: Obastan; Publisher: Obastan