ADXANIM

ADXANIM Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım.

Author: Obastan; Publisher: Obastan