ADIZƏR

ADIZƏR adı qızıl olan; çox gözəl və qəşəng.

Author: Obastan; Publisher: Obastan