Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АВ» – 126
АВАНГАРД
avanqard (1. Əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. Qabaqcıl dəstə)
АВАНЗАЛ
avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otaq)
АВАНЛОЖА
teatr avanloja (lojanın dalında kiçik otaq)
АВАНПОРТ
avanport (portda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə)
АВАНПОСТ
avanpost, irəli, qarovul
АВАНС
avans, peşin, beh
АВАНСИРОВАНИЕ
avans vermə
АВАНСИРОВАТЬ
avans vermək
АВАНСОМ
1. Avans olaraq; получить авансом - avans olaraq almaq 2. Qabaqcadan
АВАНСЦЕНА
ön səhnə (səhnənin qabaq hissəsi)
АВАНТЮРА
avantüra, macəra, fırıldaq
АВАНТЮРА
avantüra, macəra, fırıldaq
АВАНТЮРИЗМ
avantürizm, macəraçılıq, fırıldaqçılıq
АВАНТЮРИСТ
avantürist, macəraçı, fırıldaqçı
АВАНТЮРИСТИЧЕСКИЙ
bax: авантюризм
АВАНТЮРИСТКА
avantürist, macəraçı, fırıldaqçı qadın (qız)
АВАНТЮРИСТСКИЙ
bax: авантюрист
АВАНТЮРНЫЙ
1. Avantüradan ibarət olan, şübhəli, xətərli; 2. Macəralı, sərgüzəştli
АВАРЕЦ
avar (dağıstanda bir xalq)
АВАРИЙНОСТЬ
avariya halı, avariya halında olma
АВАРИЙНЫЙ
avariyalı; аварийная машина - avariya maşını
АВАРИЯ
avariya, qəza
АВАРКА
avar qadını (qızı)
АВАРСКИЙ
avar dili
АВАРСКИЙ
аварский язык - avar dili
АВГУР
falçı, kahin
АВГУСТ
avqust
АВГУСТЕЙШИЙ
əlahəzrət (hökmdarlara verilən ünvan)
АВЕНЮ
küçə (xarici ölkə şəhərlərində)
АВИА
avia - (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir)