Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «АГ» – 24
АГАТ
əqiq (qiymətli daş)
АГЕНТ
1 – agent (1. Müvəkkil; 2. Casus)
АГЕНТ
2 – amil, səbəb
АГЕНТСТВО
agentlik
АГИГАТОР
təşviqatçı
АГИТАЦИЯ
təşviqat
АГНАТ
kişi tərəfindən qohumluğu olan
АГНАЦИЯ
kişi tərəfindən qohumluq
АГНЕЦ
quzu
АГРАРИЙ
aqrar (iri mülkədar)
АГРАРНИК
aqrarçı (aqrar məsələlər üzrə mütəxəssis)
АГРАРНЫЙ
aqrar , torpağa və əkinçiliyə aid olan
АГРЕССИВНО
1. Təcavüzkarcasına 2. Düşməncəsinə
АГРЕССИВНОСТЬ
təcavüzkarlıq
АГРЕССИВНЫЙ
təcavüzkar
АГРЕССИЯ
təcavüz
АГРО
aqro (mürəkkəb sözlərin əvvəlində əkinçilik mənasını verən hissəcik)
АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
aqrobioloji
АГРОНОМ
aqronom
АГРОПОМОЩЬ
aqronomik yardım
АГРОПУНКТ
aqronom məntəqəsi
АГРОТЕХНИКА
aqrotexnika (əkinçilik texnikası)
АГРОХИМИЯ
aqrokimya
АГРОШКОЛА
aqronomluq məktəbi